[email protected] +370 611 69280

D. U. K.

Kas yra lauko darželis?

Lauko darželis – tai netradicinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje vaikai visą arba didžiąją dalį dienos laiko aktyviai leidžia gryname ore ir gamtos apsuptyje: žaidžia, stato, karstosi, tyrinėja, klausosi, stebi, mokosi, ruošia maistą ir t. t. Čia vadovaujamasi nuostata, kad „nėra netinkamo oro, yra tik netinkama apranga“. Patalpų gali prireikti tik higieniniais tikslais ir tais atvejais, kai oro sąlygos tampa per sudėtingos.

Kas yra lauko pedagogika?

Lauko pedagogika – organizuotas ugdymo ir mokymosi procesas, įgyvendinamas lauke. Ši pedagogikos mokslo kryptis dažnai gali būti tapatinama su patyriminiu mokymusi, kurio tikslas išmokti tai, ką patiriame susipažindami su mus supančia aplinka. Šis metodas gali apimti tokias pačias ugdymo sritis kaip ir kitos ugdymo metodikos.

Kas yra ugdymas lauke?

Ugdymas lauke yra organizuotas ugdymo(si) ir mokymo(si) procesas, kuris peržengia uždarų patalpų ribas ir vyksta lauke, gamtoje. Ugdymo lauke metu gali būti pasitelkiamos ir kitos metodikos, nebūtinai lauko pedagogika, tačiau svarbu, kad ugdymas vyktų lauke. Dažnai gamtamokslinis ugdymas tampa neatskiriama ugdymo lauke dalimi, kadangi vaikai natūraliai susipažįsta su gamta ir jos stichijomis.

Kuo skiriasi „lauko pedagogika“ nuo „ugdymo lauke“?

„Lauko pedagogika“ atsako į klausimą KAIP yra vaikas ugdomas, o „ugdymas lauke“ atsako į klausimą KUR vaikas yra ugdomas. Ugdant lauke gali būtų vadovaujamasi Montessori, Valdorfo, Lauko pedagogikos principais arba jų visų sinteze: Montessori priemonės gali būti pagamintos iš gamtinių medžiagų ir pan.

Kokiais principais remiasi lauko pedagogika?

Pagrindinis lauko pedagogikos principas – ugdymo proceso perkėlimas į lauką, į atvirą erdvę, kurioje gali vykti integruotas, patyrimais grįstas ugdymas(is), glaudžiai susietas su mus supančiu pasauliu ir tarpusavio santykiais, ryšiu su gamta. Ugdymui siekiama pasitelkti kuo natūralesnes, gamtines priemones, prikelti nereikalingus ar išmetamus daiktus antram gyvenimui, juos paverčiant ugdymo priemonėmis.

Nuo kokio amžiaus vaikai gali būti ugdomi lauke? 

Ribų buvimui lauke nėra. Jauniausias lauko darželio lankytojas Vilniuje prisijungė prie komandos, kai jam tebuvo vieneri metai ir keturi mėnesiai. Jis puikiai pritapo, ir tiek žiemą, tiek vasarą didžiąją dienos laiko dalį praleisdavo lauke. Atsakingų ir rūpestingų auklėtojų dėka, bet kokio amžiaus vaikas gali džiaugtis gamtos teikiamais malonumais ir ugdymo lauke privalumais.

Kokios oro sąlygos netinkamos ugdymui lauke?

Netinkamų oro sąlygų ugdymui lauke nėra, tačiau visada svarbiausia atsižvelgti į vaikų poreikius. Remiantis užsienio ugdymo lauke specialistų patirtimi, ikimokyklinio amžiaus vaikai lauke gali būti tiek, kol jiems yra smagu ir saugu ten būti. Jei vaikams pasidaro nebemalonu, per šalta, per drėgna, einama į vidų sušilti arba persirengti. Atskirais atvejais veikla gali būti tęsiama patalpose. Nors yra pavyzdžių, kuomet vaikai ugdomi lauke -20° C ir žemesnėje temperatūroje.